Kontakt

LOTOSAN

Donská 1, 058 01 Poprad
Tel.: +421 918 570 828
Email: info@lotosan.sk

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa

Súhlasím so spracovaním mnou vyššie zadaných osobných údajov na účel tejto komunikácie


Obchodné meno: Róbert Mačák AQUATERM, s.r.o.
Sídlo: Zimná 405/6, 059 01 Spišská Belá, Slovensko
IČO: 44204451
Spoločnosť Róbert Mačák AQUATERM, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Vložka č.: 20328/P.

TOP